Zamieszkują ponad 300 wysepek rajskiej zatoki Darien oraz północne regiony Kolumbii.
To jedno z najbardziej niezależnych, szanujących tradycje i podkreślające swoja odrębność plemion w całej Ameryce Łacińskiej. Dzięki hartowi ducha i odwadze Kuna zachowali po dziś dzień swoją tożsamość, obyczaje i kulturę.
Są ucieleśnieniem idealnej harmonii z przyrodą i poszanowania praw natury.

Burzliwa historia ludu Kuna opowiada o dumnym i silnym plemieniu, naznaczonym przez trudny los, jaki spotkał większość rdzennych kultur Ameryki Łacińskiej. Mimo wielu wyniszczających walk Indianom Kuna jako nielicznym, udało się zachować i rozwinąć swoją silną tożsamość narodową i tradycje. Plemię od samego początku istnienia zamieszkiwało trudno dostępne obszary dżungli obecnej Kolumbii i ponad trzysta wysepek rajskiej zatoki Darien (Panama).
Istotnym świadectwem oporu przed wpływem obcych i wytrwałości w zachowaniu obyczajów i rytuałów była i jest twórczość artystyczna, z której w szczególny sposób wyróżniają się tkaniny zwane MOLAMola to ręcznie wyszywane, kolorowe aplikacje tworzące geometryczne i egzotyczne wzory, ilustrujące bogaty świat wierzeń, mitologii i dumy historycznej Kunas. Według legendy, tej niezwykłej techniki nauczała Kikardiryai, siostra proroka Ibeorguna, która zstąpiła z nieba, by poinstruować kobiety w tej skomplikowanej sztuce.
Nachodzące na siebie warstwy materiału tworzą unikalny obraz, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie następnym pokoleniom tradycji Kuna.

Prawie pięćdziesiąt lat temu rdzenna społeczność Kuna postanowiła otworzyć się na świat, aby w sposób odpowiedzialny dzielić się tym wspaniałym rzemiosłem artystycznym. Do tego zadania około dwa  tysiące  kobiet  powołało  spółdzielnię. Jej celem było i jest utrzymanie "świętej" istoty tych tkanin oraz unikanie nadmiernej ich komercjalizacji.
Utworzono również sojusze handlowe z kolumbijskimi rzemieślnikami by utrzymać wysokie normy jakościowe, cenione na całym świecie.